รับเขียนภาษา JavaScript, html5, css,Database MySQL

  • รับเขียนภาษา JavaScript, html5, css,Database MySQL
  • สามารถเชื่อมต่อหน้าเว็บได้ทั้งกับ python และ php
  • รับออกแบบ และเขียนเว็บไซต์ทุกรูปแบบ
    รับดึงข้อมูลจาก Restful API, JSON, XML(Excel),หรือข้อมูลสินค้าต่าง ๆ เพื่อมาแสดงผลในหน้าเว็บไซต์
รับเขียนภาษา JavaScript, html5, css,Database MySQL

เว็บไซต์และโปรแกรม ด้วย python, php, JavaScript, html5, css, Bootstrap
พัฒนาความรู้ในส่วนของ Network, Firewall และ System

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ รับเขียนโปรแกรม-หน้าเว็บเล็กๆ ด้วย python, php, JavaScript, html5, css

  1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดและความต้องการผ่านแชท
  2. ฟรีแลนซ์ประเมินขอบเขตงาน/ราคา/ระยะเวลา และสร้างใบเสนอราคา (ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่าย)

https://thaisoftmedia.com
E-mail : [email protected]
LINE Official : @004xpxoj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *